Building teams

Samenwerken is de sleutel tot succes, maar succesvolle teams zijn de magische formule die deuren openen. Effectieve activiteiten gericht op teamontwikkeling vormen het fundament voor duurzame teams die het beste in zichzelf naar boven brengen. Een sterk en hecht team wordt gesmeed door onderlinge samenwerking te bevorderen, vertrouwen te cultiveren en open communicatie binnen het team te stimuleren.

Hoe het werkt

Wij creëren activiteiten en ervaringen waarmee teamleden elkaar op een dieper niveau leren kennen. Dit versterkt het teamgevoel en bevordert een positieve groepsdynamiek. Het doel is een omgeving waarin teamleden elkaar vertrouwen, zich comfortabel voelen, ideeën delen, uitdagingen aangaan, elkaar durven aan te spreken en samenwerken aan gemeenschappelijke doelen.

We versterken de cohesie binnen teams door doelgerichte teamactiviteiten te integreren in het proces van teamontwikkeling. We verstevigen onderlinge relaties en vertrouwen en optimaliseren daarmee ook de algehele prestaties van het team. Dit sluit naadloos aan op onze visie van individuele groei van teamleden als basis voor een krachtig en succesvol team. Voor onze teamactiviteiten gebruiken we het model van Lencioni hieronder als uitgangspunt.

Thema’s

 • Het belang van vertrouwen om te komen tot effectieve teamsamenwerking ;
 • Het belang van een positieve dialoog in de communicatie van het team;
 • Op een goede manier omgaan met conflicten;
 • Commitment van de teamleden: hetzelfde gezamenlijke doel voor ogen hebben;
 • Verantwoordelijkheid nemen voor de wijze waarop communicatie en samenwerking verloopt in het team;
 • Toewerken naar een gemeenschappelijk resultaat.

Instrumenten

 • Lencioni en hierop gebaseerde analysetools en werkplekopdrachten
 • Teamcoaching
 • Insights en Discprofielen
spirit_piramide

Wat levert het op?

 • Verbeterde productiviteit
 • Hogere kwaliteit van werk
 • Doelen worden sneller bereikt
 • Stimulans voor innovatie en creativiteit
 • Lager ziekteverzuim en hogere retentie
 • Verbeterde klanttevredenheid
 • Effectieve conflictbeheersing, wat resulteert in een betere werkomgeving
 • Hogere medewerkerstevredenheid en betrokkenheid

Bekijk het verhaal van Dennis

Lees het verhaal van De Sprong

De Sprong is een school voor praktijkonderwijs, een school voor leerlingen die moeite hebben met leren op de traditionele wijze. Met heel veel ‘doen’ worden deze leerlingen voorbereid op een (arbeids)plek in de maatschappij. De vraag naar dergelijk onderwijs is enorm toegenomen, en daarmee ook het aantal leerlingen dat er gebruik van maakt. Dat betekent ook dat er andere eisen worden gesteld aan de organisatie en de medewerkers.

Aanleiding
De Sprong had en heeft behoefte aan een sterk kernteam waarbinnen de betrokken medewerkers zich (verder) kunnen ontwikkelen, zodat ze hun takenpakket kunnen uitvoeren dat steeds omvangrijker en complexer wordt. Art Groenenboom, directeur van De Sprong, vroeg ons om hierin te ondersteunen.

.

Dit hebben we bereikt
Vertrouwen binnen het team bleek niet vanzelfsprekend, er bleek de nodige scepsis te zijn. Terwijl dit vertrouwen noodzakelijk is om ook daadwerkelijk open te zijn naar elkaar. Het project nam ruim driekwart jaar in beslag. Dat was nodig om intakes te doen en sessies te plannen, zodat medewerkers konden wennen aan deze vorm van collegiaal overleg. We richtten ons op het creëren van vertrouwen. We werkten met dagelijkse praktijkgevallen, maakten deelnemers zelf verantwoordelijk voor hun leerproces en stimuleerden hen om daadwerkelijk ander gedrag te vertonen.

Succesvol traject?
Alle kernteamleden hebben de sessies als open en eerlijk ervaren. Dat leidde tot een team dat elkaar steunt. Door de veiligheid binnen het kernteam, kunnen de leden elkaar ondersteunen in hun verdere professionalisering. Alle teamleden hebben een aantoonbare verbetering in het functioneren ervaren. De opzet van het programma maakte dat het team nu door kan met zelf begeleide intervisiebijeenkomsten.

Dit zeggen anderen over ons

Een greep uit onze opdrachtgevers

Blogs

Contact

(Spirit) Coaching & Training

Zilvermeeuw 1
1399 KK Muiderberg
T +31 6 2551 2858
info@spiritcoachingentraining.nl