Onze visie op opleiden

Ontwikkeling versnelt op de werkplek, dit komt ook terug in het  onderstaande model van Jennings. Te vaak zien we dat trainingen worden gegeven zonder oog voor de context. In het beste geval levert dat "iets" op, in het slechtse geval heeft het een averechts effect omdat deelnemers hun ervaringen nergens kwijt kunnen.
 

De kunst van het opleiden is dus om interventies met impact te koppelen aan de dagelijkse praktijk:

Leren van elkaar doordat we in programma's deze onderdelen integreren:

  • Intervisie
  • Train de trainer
  • Buddysystemen
  • Direct leidinggevenden altijd te betrekken bij deelname aan programma's
  • Mentoring (Zowel binnen als buiten de organisatie)

Leren op de werkplek:

  • Werkplekopdrachten
  • Analysetools
  • Verdiepende materialen
  • Coaching on the job

Daarnaast maken we voor leren op de werkplek gebruik van de expertise van EMC Performance door voor- en achteraf effectmetingen in te bouwen en gebruik te maken van adaptief leren middels Area9 waardoor interventies, in welke vorm dan ook, werkelijk en meetbaar resultaat hebben.