Uw opbrengst

Ons specialisme is om intrinsieke en blijvende gedragsverandering te realiseren die in lijn ligt met de  behoeften van de (directe) werkomgeving van de deelnemers. Dit realiseren we door aantoonbaar effectieve interventies te koppelen aan de dagelijkse werksituatie van de deelnemer.


Hieronder volgen een aantal resultaatsdoelstellingen die vallen binnen de activiteiten van SpiritCoaching & Training:

 

  • Aantoonbare terugloop van uitval/ziekteverzuim van medewerkers.
  • Zichtbaar resultaat door gedrag in overeenstemming met (competentie)doelstellingen.
  • Supportsysteem voor professionele ontwikkeling (o.a buddyschap,collegiale intervisie en mentoring).
  • Opzetten en meetbaar maken van competentietrajecten.
  • Werknemers die goed in hun vel zitten (en daardoor aantoonbaar beter presteren).
  • Concreet inzicht en ontwikkeling in teamprestaties.
  • Studenten die sneller afstuderen