Leven en werken voorbij je aannames

 

1. Doelstellingen.

 1. Bewustzijn creëren op handelen vanuit eigen aannames of aangenomen aannames gebaseerd op ervaringen uit het verleden.Met een open en nieuwsgierige blik naar de eigen organisatie leren kijken en overeenkomstig te opereren.
 2. Het belang inzien van de samenwerking te zoeken met afdelingen, personen of andere stakeholders en hier ook acties op inzetten.

Hierbij kunnen de volgende leerdoelen geformuleerd worden:

 • Door kunnen vragen op realisatie in plaats van aannames doen.
 • Belang begrijpen van een open blik en nieuwsgierig zijn.
 • Het belang begrijpen van organisatie of afdelings-overstijgend denken.
 • Eigen belang kunnen rangschikken ten opzichte van afdelings en/of organisatie-overstijgend belang

2. Programma.

2.1 Persoonlijke intake

Deelnemers die nog niet eerder deelgenomen hebben aan één van onze trainingen nodigen we uit voor een telefonische intake van maximaal 30 minuten zo’n twee weken voor de start van de training.Tijdens het intakegesprek bepaalt de deelnemer samen met de trainers welke resultaten hij of zij tijdens de training wil bereiken. Input hiervoor kan mede worden bepaald door vooraf drie vragen uit te zetten bij een aantal mensen uit de eigen werk- en leefomgeving. Deze vragen zijn: 1. Waar moet ik mee stoppen? 2. Waar moet ik mee doorgaan? 3. Wat gun je mij aan het einde van deze training? Als er reeds een intake heeft plaatsgevonden is dit niet meer nodig.

2.2 De training.

Deze training bestaat uit anderhalve dag en een terugkom middag.

De eerste dag staat in het teken van meer bewustzijn creëren op eigen aannames en de subjectiviteit van de waarnemeing. We laten deelnemers het effect ervaren en bewust worden van de aannames op hun waarneming. “Je ziet de wereld om je heen niet zoals deze is maar als een reflectie van hoe jij daar naar kijkt”. Door middel van ervaringsoefeningen gaan deelnemers hier individueel en in duo’s mee aan de slag.

Daarnaast is een belangrijk onderdeel het vermogen tot het stellen van vragen. Dit gaan de deelnemers oefenen aan de hand van de methode “Dynamische Oordeelsvorming”. Dit is een leuke en effectieve methode om de kunst van het vragen stellen te oefenen.Deze oefening kan het beste in drie of viertallen gedaan worden. Door vragen te leren stellen vanuit verschillende invalshoeken krijgen de deelnemers inzicht in het DNA van de andere stakeholders. Waar de overeenkomsten liggen en waar de verschillen en waar ze elkaar kunnen aanvullen en versterken.

Model Dynamische Oordeelsvorming

 

Model Dynamische Oordeelsvorming met voorbeeld vragen uit de verschillende velden:

 • ‘Welk vraagstuk houdt je bezig? Welk gevoel geeft je dat?’ (Vraag/Gevoel)
 • ‘Wat is er aan de hand?’ of ‘Wat is er gebeurd?’ (Feiten)
 • ‘Wat vindt je ervan?’ (Begrippen)
 • ‘Wat wil je uiteindelijk bereiken?’ of ‘wat zou je willen?’ (Doelen)
 • ‘Hoe pak je dat aan? Wat heb je daarvoor nodig?’ ‘Welke 1e stap zou je kunnen zetten?’(Middelen)

 Aan het einde van dag 1 krijgen deelnemers de opdracht mee om een SWOT analyse te maken voor de stakeholders waar lijntjes mee liggen en deze de komende maand verder uit te werken.

Op de tweede dag gaan de deelnemers een dagdeel met de verworven inzichten en vaardigheden aan de slag in de toepassing daarvan op eigen thema’s. Aan de hand van de socratische intervisiemethodiek gaat de deelnemers met elkaar een van te voren geïnventariseerde en actuele casuïstiek onderzoeken.De socratische methode is een klassieke methode om een onderzoek gesprek (dialoog) op gang te brengen. Blinde vlekken en vaste denkgewoonten worden opgespoord. Er ontstaan nieuwe perspectieven op eigen en gemeenschappelijke denkbeelden. We doen deze methode afhankelijk van de thematiek die er speelt in twee groepen of in de gehele groep waarin we twee rondes van een uur aanhouden met tussentijds een pauze van een kwartier.

Daarna vindt de afronding plaats waarin concrete actiepunten voor de nabije toekomst worden geformuleerd en deelnemers een buddy uitzoeken voor de komende periode. Daarnaast worden deelnemers uitgenodigd hun eigen bevindingen van hun SWOT analyse te checken bij hun leidinggevende en bij bijvoorbeeld collega’s van de andere business units waar al lijntjes mee zijn of nog gelegd dienen te worden.

De terugkommiddag zal bestaan uit het inventariseren van de ervaringen van de afgelopen maand. Daarbij komen ook de voorgenomen actiepunten uit het eerste deel van de training aan de orde. We behandelen dit aan de hand van de volgende vragen:

1. Wat was je van plan te doen?
2. Wat heb je werkelijk gedaan?
3. Wat is er gebeurd en wat heb je geleerd??
4. Welke vraag heb je nu nog?

Op basis van de uitkomsten hiervan bepaalt de trainer in samenspraak met de deelnemers welke aanvullende handvatten nog behulpzaam zijn om het werken voorbij aannames meer te borgen in de dagelijkse (werk)realiteit.

3. Investering.

De investering voor dit twee-daagse programma bedraagt € 1.072,-- (inclusief materiaal en accomodatiekosten en excl. BTW).