Koers houden in de hectiek van de dag

1. Doelstelling.

Deelnemers faciliteren om meer balans aan te brengen in de dagelijkse operatie en de koers op langere termijn, zowel bij zichzelf als in het team waarin zij werken.

2. Programma.

2.1 Intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek bepaalt de deelnemer samen met de trainers welke resultaten hij of zij tijdens de training wil bereiken. Input hiervoor kan mede worden bepaald door vooraf drie vragen uit te zetten bij een aantal mensen uit de eigen werk- en leefomgeving. Deze vragen zijn: 1. Waar moet ik mee stoppen? 2. Waar moet ik mee doorgaan? 3. Wat gun je mij aan het einde van dit ontwikkelprogramma? De resultaten van het intakegesprek worden vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelplan van de deelnemer. Dit plan is leidraad gedurende de periode van de training en daarna. Het intakegesprek duurt ca 0,5 uur.

2.2 De training

We richten ons in de training op zowel het oorzakelijke niveau van waaruit de hectiek van de dag ontstaat, als op het praktische niveau van waaruit deelnemers in staat gesteld worden om uit de hectiek van de dag te kunnen stappen. Bij het oorzakelijke niveau worden deelnemers zich bewust van het eigen gedrag en de achterliggende mechanismen. Bij het praktische niveau komen time management methodieken aan de orde.

Thema’s die gedurende de training aan de orde komen zijn:

  • Inzicht in eigen successen en teleurstellingen met betrekking tot het stellen van de juiste prioriteiten en het gedrag dat daarvoor gezorgd heeft;
  • Inzicht in de oorzaken die de waan van de dag versterken en hoe dit te voorkomen;
  • Inzicht in persoonlijke kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen m.b.t. de waan van de dag;
  • Wat is jouw kracht? Het leren kennen van persoonlijke drijvende waarden (wat drijft jou?);
  • Bewustwording en opheffen van blokkades die de persoonlijke effectiviteit ondermijnen (wat belemmert jou om te doen waar je in gelooft?);
  • Behandelen van verschillende methodieken op het gebied van time management en structureren van dagelijkse werkzaamheden.
  • Het toepassen van deze methodieken op de dagelijkse praktijk (hoe ga ik dat doen?)
  • De training wordt afgesloten met een heldere persoonlijke visie op de komende periode en het eigen functioneren daarin met een krachtig plan van aanpak om die visie ook in de praktijk te brengen;
  • De toegevoegde waarde en concrete toepassing van intervisie in het dagelijks functioneren.

2.3 Programma opzet.

We starten de eerste dag met een oefening die veiligheid creëert en daarmee de basis legt voor meer openheid. Daarna zal er aandacht worden gegeven aan welk gedrag leidt tot de resultaten die deelnemers ervaren en welke persoonlijke kwaliteiten en belemmeringen hierin een rol spelen. De eerste dag van de training gaat dus vooral over het creëren van bewustzijn op het eigen handelen. Aan het einde van dag 1 wordt er ook een buddy systeem opgezet waarvan het de bedoeling is dat deelnemers hier ook na de training mee door blijven gaan.

De tweede dag zal in het teken staan van het oefenen met en het ervaren van praktische handvaten met betrekking tot time management methodieken. Met de kennis en ervaring van het eerste deel kunnen de deelnemers kijken wat wel en niet bij hen past en gaan zij bezig met de praktische toepassing daarvan.

Om de ervaringen opgedaan tijdens de training te borgen op de werkvloer gaan we in de middag van de tweede dag aan de slag met intervisie. Hiervoor wordt de groep in twee of drie subgroepen verdeeld, afhankelijk van het aantal deelnemers, waarbij zij werk gerelateerde vraagstukken en dilemma’s met elkaar bespreken. Deze casuïstiek hoeft niet alleen te gaan over hoe blijf ik uit de hectiek van de dag maar ook over de andere prioriteiten (ontwikkeling van mijn team, het echte gesprek voeren etc.).

3. Investering.

De investering voor deelname aan dit programma bedraagt € 1.072,- (inclusief materiaal en accomodatie en exclusief BTW).