Je ondernemerschap ontwikkelen

"The price of greatness is responsibility" (Winston Churchill)

1. Doelstelling

Doelstelling van de training is het realiseren van de volgende vaardigheden:

 • Heldere kaders creëren door het opstellen van afdelingsdoelen in je eigen jaarplan, aansluitend op de plannen van de businessline en/of de gehele organisatie.
 • Ruimte bieden voor innovatie binnen je team.
 • Ondernemerschap tonen door zelfbewuste keuzes te maken en erachter durven te staan.

2. Programma.

2.1 Persoonlijke intake

Tijdens het intakegesprek bepaalt de deelnemer samen met de trainers welke resultaten hij of zij tijdens de training wil bereiken. Input hiervoor kan mede worden bepaald door vooraf drie vragen uit te zetten bij een aantal mensen uit de eigen werk- en leefomgeving. Als er reeds een intake heeft plaatsgevonden is dit niet meer nodig.
Ondernemen is een breed begrip dat zowel voor werknemers geldt als zelfstandigen. Het heeft vooral te maken met het nemen van verantwoordelijkheid, afspraken nakomen en een bijdrage leveren aan de organisatie.

2.2 De training

Key questions binnen eigenaarschap zijn:

 • Neemt iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid?
 • Wordt er goed samengewerkt?
 • Zijn werknemers oplossingsgericht?
 • Worden medewerkers gestimuleerd in hun werk?

Uit een uitvoerig onderzoek onder leidinggevenden, experts en werknemers uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction zijn acht factoren naar boven gekomen die van invloed zijn hierop.

 1. Eigen verantwoordelijkheid
 2. Zelfvertrouwen
 3. Onderling vertrouwen
 4. Alignment
 5. Oplossingsgerichtheid
 6. Ontplooiingsmogelijkheden
 7. Pro-activiteit
 8. Rolduidelijkheid

Deze 8 factoren vormen het fundament van de training je ondernemerschap ontwikkelen.

2.3 Programma opzet.

De eerste dag van het programma is vooral bedoeld om via het why, how, what concept van Simon Sinek een statuut uit te werken. Hierin wordt de overall strategie niet alleen naar concrete doelen vertaald maar vooral naar waarden niveau zodat er ook een andere, meer gevoelsmatige en daardoor sterkere binding ontstaat met de uiteindelijke doelen. Iets wat van nature ook hoort bij ondernemerschap. Daarna gaan deelnemers onderzoeken welke nieuwe wegen er zijn om deze te bereiken

 

Afbeeldingsresultaat voor why how what model

In de ochtend word na een kennismaking met elkaar, het why, how, what concept uitgelegd en vervolgens gaan deelnemers hun eigen circle uitwerken om die vervolgens te leggen op de overall doelstellingen van hun organisatie. Onderdeel van dit programma is het uitnodigen van iemand die hier over zijn/haar ervaringen kan vertellen tijdens de eerste dag. Vooral wordt hiermee de aandacht gebracht naar innovatieve manieren van eigenaarschap. Het gaat hierbij om een spreker die op een vernieuwende manier hun doelstellingen hebben bereikt en hier op een inspirerende manier over kunnen vertellen.

In de middag gaan de deelnemers in groepjes uiteen om de statuten verder uit te werken en terug te presenteren. Deelnemers zullen worden uitgenodigd om voor creatieve werkvormen te kiezen tijdens hun presentatie, die aansluiting vinden bij hun circle.

In de tussenliggende periode tussen de eerste en tweede dag werken ze het statuut in de praktijk verder uit. Dat zal vooral gaan over het verder uitwerken van het teamstatuut met de rest van het betrokken team. Tijdens deze training werken we met een buddy-schap zodat deze elkaar in het uitwerken kunnen ondersteunen.

De terugkomdag staat in de ochtend vooral in het teken van delen van ervaringen en aanscherpen van het statuut. Ook zullen deelnemers zich in de ochtend voorbereiden op hun presentatie. In de middag zal er iemand vanuit het betrokken management van de deelnemer worden uitgenodigd om de persoonlijke statuten en de inmiddels opgedane ervaringen aan te presenteren.

3. Investering.

De investering voor dit twee-daagse programma bedraagt € 1.609,-- (inclusief materiaal en accomodatie en excl. BTW)