Hoe werken we samen ?

Je doet het zelf, maar niet alleen.
We starten altijd met een intake om zodoende je ontwikkelingsvraag helder te krijgen en de doelstellingen voor onze samenwerking te bepalen. Ook kijken we naar je (professionele) omgeving om te bepalen wie je nog meer kunnen ondersteunen en op welke manier. Tenslotte is de intake ook bedoeld om te zien of er de “juiste klik” is. Weet bovendien dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Alle informatie blijft dus tussen ons tenzij jij hier zelf een andere keuze in wilt maken.

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend
Je deelname, of het nu een coachings-, trainings- of intervisieprogramma van SpiritCoaching & Training betreft, is uiteraard altijd vrijwillig. Echter niet vrijblijvend want tijdens onze samenwerking vragen we wel commitment van je. De praktijk is de beste leermeester dus ga je aan de slag met praktische oefeningen en nodigen we je uit tussentijds zoveel mogelijk contact te houden. Als je doet wat je altijd deed krijg je wat je altijd had en dat is niet de bedoeling van onze samenwerking. We willen dus dat je uit je comfortzone stapt en nieuw gedrag onderzoekt en uitprobeert met nieuwe mogelijkheden en ontdekkingen.

The never ending story...
Je ontwikkeling stopt niet, ook niet na onze samenwerking. Aan het einde van je traject zetten we samen een systeem op waarin je ontwikkeling gecontinueerd wordt, o.a door een gedegen buddy systeem en een persoonlijk ontwikkelingsplan (p.o.p). Ook zijn wij altijd beschikbaar als dat nodig mocht zijn. Jouw winst na deelname is balans (en daarmee rust) tussen capaciteit en uitdaging. Dat merk je doordat zaken makkelijker voor elkaar komen met meer energie en passie.