Millennials, de vormgevers van onze toekomst

millennials_2.jpg
Datum: 2019, 20 February

Millennials de vormgevers van onze toekomst

 

  1. Context

Allereerst iets van context: want wat maakt deze doelgroep (geboren na 1984) anders dan anderen? Is er een significant onderscheid en zo ja waar gaat dat dan over? Wat uit onderzoeken blijkt, zoals bijvoorbeeld het twee jaarlijkse arbeidsmarktonderzoek van TNO, het CBS en het Ministerie van Sociale zaken, is dat het een kwetsbare doelgroep is. Met 20 % scoort deze doelgroep het hoogst op het vaakst vermoeid door werk. 68 % bezocht een psycholoog in verband met stress gerelateerde klachten, 24 % was bang een burn out te krijgen en 14 % was daadwerkelijk overspannen. Onze ervaring bij Hogescholen sluit aan bij deze cijfers. Er is hier serieus iets aan de hand.

  1. Oorzaken

Wat maakt deze doelgroep nu zo kwetsbaar voor spanningen?  Hiervoor zijn een aantal redenen aan te wijzen.

2.1 Onzekerheid

Hoe vreemd het ook klinkt omdat deze doelgroep vaak lijkt over te lopen van het zelfvertrouwen. De overgang van thuis naar werk is vaak te groot omdat ze van huis uit gewend zijn dat alles wat ze doen gezien en gewaardeerd wordt. Alles is mogelijk, er zijn nauwelijks beperkingen. Als ze dan in een bedrijf komen waarin mensen het lastig vinden om feedback te geven, raken ze onzeker. In bedrijven is niet alles vanzelfsprekend, ze lopen tegen weerstanden en moeizaamheid aan. Dan krijg je onzekere overachievers.

  1. Onvoldoende social coping mechanisme

Deze doelgroep is door alle digitale mogelijkheden gewend aan een swipe cultuur en een neiging naar instant gratification. Carrière en werkrelaties vragen om iets anders. Het vraagt om geduld, ontspanning en vertrouwen dat er ergens een uitkomst zal ontstaan die bevredigend zal zijn maar veel minder controleerbaar is dan de gemiddelde millennial gewend zal zijn.

2.3 Sterk veranderende maatschappij

Alle drie de factoren beïnvloeden elkaar. Enerzijds ontwikkelen organisaties zich steeds meer naar vloeibare organisaties en er is veel onzekerheid, bijvoorbeeld wat AI zal gaan betekenen voor de arbeidsmarkt. Anderzijds lijken organisaties steeds meer controle te willen inbouwen: Er ligt een veel te grote nadruk op productiviteit, cijfers, targets, er zijn te veel overlegjes, er worden te veel e-mails gestuurd, er staan te veel mensen in de cc. Vaak een ongezonde werkplek.

  1. Consequenties voor organisaties

Wat zijn de consequenties hiervan voor organisaties en wat kan hierin ondersteunend zijn?

Nummer 1 prioriteit is dat het management zich realiseert wat er zich vaak op onbewust niveau afspeelt, zowel op individueel als collectief niveau. Programma’s aanbieden aan deze doelgroep die hen ondersteunt in hun persoonlijke reis terwijl er op de werkplek niets verandert leidt alleen tot een averechts resultaat van de inspanningen.

In mijn beleving dienen interventies, in welke vorm dan ook zich te richten op de volgende uitgangspunten.

3.1 Veiligheid.

De begeleiding van deze doelgroep vraagt van hen om de eigen kwetsbaarheid te onderzoeken. Als ze zelf de triggers niet durven voelen zullen ze in patronen blijven hangen waardoor ze zoveel stress (blijven) ervaren. De belangrijkste voorwaarde hiervoor is veiligheid. Bijna alle organisaties die ik ken hebben hier een groot probleem. Cijfers ondersteunen dit: de Rijksuniversiteit van Groningen becijferde dat 2/3 van het aantal medewerkers in Nederland in meer of mindere mate het niet naar zijn/haar zin heeft in het werk. Een onveilige (werk) situaties leidt tot sociaal gewenst gedrag wat tot psychische druk leidt.

3.2 Minder is meer.

Millennia willen snel, hun (noodzakelijke) uitdaging is vertraging.

3.3 Samen

Wij hebben een zeer succesvolle interventie opgezet voor stagnerende studenten op Hogescholen: “back on track”. Wat deze interventie met name succesvol maakt is dat studenten onderling leren delen wat ze werkelijk bezighoudt. Vanuit deze verbinding kunnen ze stappen maken die ze anders nooit zouden maken. Het geeft een invulling aan betekenvolle relaties (belangrijkste voorwaarde voor het ervaren van geluk en gezondheid) die ze niet eerder hadden mee gemaakt. Veel van deze relaties bestaan nu, soms jaren na afronding van het traject, nog steeds.

4. Mogelijke interventies

4.1 Programma voor het betrokken management

Doelstelling: behouden millennials en voorkomen van mogelijke uitval.

Module 1: Veiligheid binnen het eigen team (1 dag)

Veiligheid is een absolute voorwaarde voor het laten floreren van de millennials en dat start bovenin. Doelstelling is de veiligheid zover mogelijk maximaliseren zodat de onderstroom bespreekbaar gemaakt kan worden. Werkvorm: Wat zit er dan in de muur? Zowel in de jubel- als klaagmuur. Diverse speeloefeningen.  

Module 2: De werkplek als ontwikkelplaats (1 dag)

Op een gezonde werkplek mogen, nee moet fouten gemaakt kunnen worden. Het team oefent met verschillende werksituaties die buiten de comfortzone liggen en bespreken hoe ze hiermee zichtbaar kunnen worden naar de rest van de organisatie.

Module 3: intervisie voor de betrokken leidinggevenden.

4.2 Programma voor de millennnials

Doelstelling: het creëren van self-management en heelheid.

Module 1: de persoonlijke reis ( 2 dagen)

De leidraad voor dit programma-onderdeel zijn de niveaus van Bateson

Afbeeldingsresultaat voor niveaus van bateson

De deelnemers doorlopen de verschillende lagen van beneden naar boven (het ontwikkelen van bewustzijn) en van boven naar beneden (dit omzetten in concrete resultaten). Ze worden met uitdagende oefeningen geprikkeld om deze verrijkende en spannende reis voor zichzelf aan te gaan, bijvoorbeeld door het schrijven van de eigen afscheidsrede.

Module 2: het creëren van betekenisvolle relaties (1 dag)

Voor studenten van Hogescholen, hbo-ers en wo-ers binnen organisaties als PGGM en Postnl organiseren we interventies die als doel hebben een persoonlijke verbinding te creëren die ver voorbij een inhoudelijke uitwisseling gaat. Het gaat om zichtbaarheid die vraagt om durf en lef en daarmee relaties creëert die onontbeerlijk zijn en noodzakelijk voor het uitwisselen over dagelijkse casuïstiek. Ook hebben we ervaring opgebouwd om dergelijke programma’s op te zetten met deelnemers uit verschillende organisaties. Modules die hierin verwerkt zijn: de persoonlijke geschiedenis en het creëren van buddy’s en “vrienden” op het werk.

Module 3 minder is meer, ; de kunst van het vertragen (variabel)

Mindfullness is 1 van de meest onderzochte en (wetenschappelijk aangetoonde) meest effectieve interventie voor het reduceren van stress. Het geeft geen oplossingen maar faciliteert. Wij ontwikkelden een speciale variant mindfulness op de werkplek die wij onder andere voor Bugaboo organiseerden. Ook stiltedagen en vision quests (1 dag en nacht alleen in de natuur doorbrengen) zijn hier bijzonder ondersteunend voor.

 

 

 

« Terug naar het Overzicht