Beïnvloedingsvaardigheden in een dynamische werkomgeving

1. Doelstelling.

  • Initiatief kunnen nemen bij veranderingen en een stap naar voren durven doen.
  • Veiligheid van de eigen omgeving of comfortzone kunnen loslaten en naar buiten treden.
  • Met zelfvertrouwen op anderen kunnen afstappen.
  • Anderen kunnen overtuigen en enthousiasmeren.

In deze training inzicht en invloed is het vooral belangrijk dat medewerkers leren zien wat de dynamiek is tussen hen en anderen. Dit Inzicht leidt ertoe dat deelnemers snappen dat niet alleen anderen maar ook de context bepalend is voor deze dynamiek. Vanuit dit inzicht leren deelnemers verschillende stijlen hanteren die hun beïnvloeding kunnen vergroten.

2. Programma.

2.1 Persoonlijke intake.

Tijdens het intakegesprek bepaalt de deelnemer samen met de trainers welke resultaten hij of zij tijdens de training wil bereiken. Input hiervoor kan mede worden bepaald door vooraf drie vragen uit te zetten bij een aantal mensen uit de eigen werk- en leefomgeving. Deze vragen zijn: 1. Waar moet ik mee stoppen 2. Waar moet ik mee doorgaan? Als er reeds een intake heeft plaatsgevonden in verband met een eerder gevolgde training bij Spirit Coaching & Training is de intake niet meer nodig.

2.2 De training.

Tijdens de training werken de deelnemers aan de volgende punten:

  • Bewustwording van de eigen communicatie stijl en het effect daarvan op anderen.
  • Het flexibel kunnen inzetten van het eigen gedrag en dit kunnen afstemmen op de situatie en de gesprekspartner.
  • Het realiseren van draagvlak op een voor de ander geaccepteerde wijze.
  • Het winnen van vertrouwen op basis van wederzijds respect.

2.3 Programma opzet.

De doelstelling van de eerste dag is om deelnemers vooral inzicht te geven in de dynamiek tussen henzelf en de omgeving. Onze blinde vlek hierin wordt vaak eerder herkend door de mensen om ons heen dan door ons zelf. Vandaar dat we tijdens deze dag gebruik maken van elkaar maar ook een professionele actrice of acteur die hierin kan spiegelen en terug kan geven welke indruk iemand maakt en dit vooral ook praktisch kan vertalen. Dus waar zat het dan in? In welk woordgebruik, welke non- verbale communicatie was er zichtbaar?  Etc.

Tijdens de eerste dag komen beïnvloedingsvaardigheden aan de orde, die in de ochtend als theoretisch kader worden neergezet en ’s middags met de actrice of acteur worden geoefend. Daarmee krijgt de training een hoog praktisch oefengehalte van waaruit een dieper gaande leerervaring ontstaat.

De dag wordt afgesloten met een concreet actieplan waarmee deelnemers in de tussenliggende periode tot aan de tweede trainingsdag gaan oefenen. Daarbij kunnen zij gebruik maken van de verschillende beïnvloedingsstijlen die ze op de eerste trainingsdag geleerd en toegepast hebben. Ook tijdens deze training zullen we weer met buddy’s werken.

De tweede dag gebruiken we om te reflecteren op de ervaringen van de afgelopen periode. Daarin doen de deelnemers verslag van hun leerervaringen waarbij we deze ervaringen gebruiken als casuïstiek om de onderwerpen van de eerste trainingsdag te verdiepen en te concretiseren. In de ochtend werken we een casus uit die dient als voorbeeld casus en waarop iedereen kan reflecteren.

Daarna kunnen deelnemers voor zichzelf een casus uitwerken die ze in de middag kunnen inbrengen in een intervisiegroep. Tijdens deze intervisie kunnen deelnemers gericht aan de slag met dilemma’s en vragen die ze hebben met betrekking tot de eigen beïnvloedingsvaardigheden en vermogens in hun eigen werkomgeving..

3. Investering 

De investering voor deelname aan de training beïnvloedingsvaardigheden bedraagt  € 1.072,-- (incl. accomdatie en materiaalkosten) en excl. BTW