Bart Boeve

Bart Boeve

Jarenlang heb ik in het "onderwijs met volwassenen" gewerkt,totdat ik steeds meer last kreeg van de hoge standaardisatie die er nu eenmaal inhet onderwijs heerst. Ik kon er te weinig creativiteit in kwijt. Na een opleiding trainer/coach  werk ik al weer jaren als trainer voor onder andere TNT, De kamer van koophandel en Van Ede en Partners. Daarnaast heb ik 10 jaar als projectleider en acteur interactieve theatervoorstellingen gemaakt voor bedrijven en organisaties.Tijdens een van onze optredens voor de NOVIB heb ik Laurens van der Drift ontmoet. Sindsdien verzorg ik voor SpiritCoaching & Training het onderdeel creativiteit en innovatie bij de trainingen.

Als we werken aan onze eigen creativiteit en onze kracht om te vernieuwen, werken we tegelijkertijd aan onze kracht om te veranderen. Veranderen roept bij veel mensen spanning op. Dat willen we liever niet. Liever houden we ons vast aan wat we gevonden en verworven hebben. Je weet wat je hebt tenslotte... Zo blokkeren we echter de weg naar vernieuwing. Als we niet mee kunnen in een verandering wijzen we graag naar allerlei (f)actoren buiten onszelf die dat veroorzaken. Binnen onze trainingen leren we onszelf te zien als factor die de wereld om ons heen kan veranderen. Creativiteit vraagt een ander soort denken,voelen en handelen.

Tijdens de trainingen scherpen we als het ware ons bewustzijn door te onderzoeken welke gedachten en gevoelens er langs komen terwijl we bezig zijn met allerlei creatieve oefeningen. We oefenen om buiten de kaders te denken. Dat zal misschien in het begin vreemd zijn omdat vaak binnen ons werk het omgekeerde van ons gevraagd wordt. Kortom we leren in deze training ons bewustzijn over onze creativiteit te scherpen en onze horizon als het ware te verbreden en een begin te maken om anders tegen de “werkelijkheid” aan te kijken.