Training awareness in action/vervolg

9 en 10 januari en 3 februari 2020
Baambrugge
Investering: € 1.609,- (excl. btw)

“A vision without a task is but a dream, a task without a vision is but a drudgery”

1. Doelstelling

Deelname aan het vervolg gaat uit van de ervaringen van awareness in action-basis van SpiritCoaching & Training of de eerder gevolgde training awareness in action. Daar waar de nadruk bij awareness in action-basis vooral ligt op het creëren van inzicht in het eigen handelen, ligt de nadruk bij het vervolg op het exploreren van de persoonlijke visie. Je creëert een persoonlijk statuut of slotdocument waarin je voor alle levensgebieden vastlegt wat je missie betekent voor deze levensgebieden en de training ondersteunt je in het realiseren hiervan.

2. Resultaten

Een doorleefde en dus ervaren missie die zich heeft vertaald in een slotdocument die zorgt voor een verankering van de resultaten in je leven.

3. Programma

Een missie laat zich niet makkelijk vertalen in woorden omdat dit vaak alleen een mentale constructie is. Er zijn dus andere manieren nodig om werkelijk te snappen waar je persoonlijke missie over gaat. We maken hiervoor gebruik van verschillende methodieken zoals de persoonlijke queeste, familie- en organisatie opstellingen, persoonlijke geschiedenis en andere onderzoeksmethodieken. De training start met twee aaneengesloten dagen en een terugkomdag na een maand. Deze laatste dag is bedoeld voor het afronden van je slotdocument. De verankering naar de dagelijkse praktijk vindt plaats door het opzetten van een buddysysteem, een praktijkopdracht en het opstellen van actieplannen na elke bijeenkomst.  De leidinggevenden worden uitgenodigd op de laatste terugkomdag waarin deelnemers hun visie presenteren.

4. Investering

De investering voor deelname aan awareness in action-vervolg bedraagt € 1.609,- (incl. accommodatie- en materiaalkosten) en excl. btw.

Dit vonden enkele van onze ex-deelnemers:

“Awareness in action betekende iedere trainingsdag voor mij een bekrachtiging
van mijn eigen ik. Mijn innerlijke kracht wordt aangesproken en krijgt daarmee
de kans zich in mijn dagelijkse leven als een bron van inspiratie voor mezelf
en voor anderen te manifesteren”.

Fleur Giesberts- Medewerker Gebruiksbeheer Master Data, Business Support & Consultancy Postnl

 

“Het volgen van de training "Awareness in action" was een bijzondere ervaring.
Een training van hoog niveau, met een persoonlijke benadering en hoge effectiviteit.
De training heeft mij bewuster gemaakt van mijn eigen kracht en heeft mij geholpen
om vanuit mijn eigen kracht te denken en te voelen. Ik ben bewust geworden van oude
beperkte overtuigingen waardoor ik dingen nu kan loslaten en dit geeft mij meer energie.
Awareness in action is een uitdaging, een confrontatie en een inspiratiebron!

Laurens Groenewoud – Teammanager, ING Beheer Hypotheken

 

Terug naar overzicht