Onze visie op opleiden

Ons werk verbindt de individuele kwaliteiten van werknemers met de behoeften van de organisatie: persoonlijke ontwikkeling versnelt op de werkplek. Onze interventies staan hieronder schematisch weergegeven:

organisatiedoelstellingen

 

2. Onze visie achter opleiden

Ontwikkeling versnelt op de werkplek, de kunst van het opleiden is dus om gedegen interventies te koppelen aan de dagelijkse praktijk. De werkomgeving is onlosmakelijk verbonden met de persoonlijke ontwikkeling van een medewerker. SpiritCoaching & Training werkt op beide terreinen en verbindt deze.

3. Resultaatverantwoordelijkheid

Voordat onze samenwerking start maken we concrete afspraken over wat onze samenwerking moet gaan opleveren, dat geldt zowel op team- als op individueel niveau. Met een resultaatsdoelstelling als “meer pro-activiteit” , “betere coachingsvaardigheden” of “meer communicatie binnen het team” nemen we geen genoegen. Met concrete en meetbare doelstellingen omschreven in concrete acties, weten we of onze samenwerking daadwerkelijk succesvol is geweest.