Visie en Missie

MISSIE:

Onze missie is om organisaties en hun medewerkers te begeleiden in het omzetten van verlangen naar resultaat.

VISIE:

Iedereen kan zijn verlangen ontdekken en dit omzetten in acties.

KERNWAARDEN:

1. Authenticiteit:
    Wie zichzelf durft te zijn haalt met minder energie meer resultaten.
2. Verantwoordelijkheid:
    Inzicht in jouw mogelijkheden levert nog steeds niets op als je de verantwoordelijkheid niet neemt om daadwerklijk
    in actie te komen.
3. Passie:
    Uit je diepste verlangen ontstaat je passie. Durf jij je verlangen te leven of neem je genoegen met het bekende?
4. Betrouwbaarheid:
    Gemaakte afspraken worden nagekomen. Betrouwbaarheid geeft veiligheid want mensen weten waar ze aan toe zijn.
    In dialoog kunnen afspraken besproken worden om starheid te voorkomen.