Team coaching

“Niet de noodzaak maar het toeval is vol bewondering” (Milan Kundera)

1. Doelstelling

Team coaching helpt om de slagvaardigheid en resultaatgerichtheid van het team te vergroten door te sturen op de interactie binnen het team. Veel teams komen in de verleiding om te structureren en grip te houden op de processen in het team. Daarmee krijgen onderliggende denkpatronen in het team niet de kans aan de oppervlakte te komen. Het team leert dan niet van zijn eigen gedrag waardoor patronen in stand blijven en gewenste (en vooral nieuwe) resultaten niet worden behaald.

2. Resultaten

Met team coaching leert het team:

  • Te kijken naar het team als een geheel;
  • Patronen te ontdekken in de communicatie binnen het team;
  • Met het team een effectief zoekproces aan te gaan;
  • Omgaan met de paradox van sturen door los te laten;
  • Op basis hiervan hier-en-nu interventies te maken.

Het mooie van team coaching zijn de korte interventies (dus geen lange teamdagen) en geen langdurige externe afhankelijkheid omdat het team de coaching op een gegeven moment zelf ter hand kan nemen.

3. Programma

Een gemiddeld traject met SpiritCoaching & Training start met een intakegesprek met de betrokken manager, daarna kan besloten worden nog individuele intakes met de rest van het team te voeren maar over het algemeen blijk dat niet nodig. Een traject met gemiddeld 5 sessies volstaat en beslaat een periode van een half jaar.

De gemiddelde investering voor een traject teamcoaching bedraagt € 2.000, - (excl. accommodatie- en reiskosten en BTW).