Interne opleidingsprogramma's

“It is a mistake to try to look to far ahead. The chain can only be grasped one link at a time” (Winston Churchill)

1. Doelstelling

Al sinds jaren krijgen wij de vraag om intern medewerkers op te leiden om de rol van coach, mentor of interne trainer in te vullen. Dit kan zijn om een intern coach de coach platform te realiseren of een mentoring netwerk te creëren, zoals voor TNT waarbij vanuit TNT Link, het vrouwen netwerk, high potential vrouwen worden gekoppeld aan eerste echelon managers.

2. Resultaten

De resultaten van onze interventies zijn de volgende:

  • Het creëren van een structuur voor het interne platform;
  • Coaches, trainers of mentoren zijn in staat hun functie uit te voeren.

3. Programma

Het programma van SpiritCoaching & Training start met twee dagen training coach de coach en-of train de trainer waarbij de belangrijkste focus ligt op het oefenen op praktische vaardigheden op het succesvol uitvoeren van  sessies die gerelateerd zijn aan carrière gerelateerde onderwerpen. Na de eerste twee dagen starten de deelnemers met een persoonlijk traject als trainer, coach of mentor. Gedurende deze periode worden de deelnemers ondersteund middels intervisie om zo ervaringen te kunnen delen. Na zes maanden (als het eerste traject is afgerond) volgt nog een slot trainingsdag. Deze laatste dag is bedoeld om de ervaringen te evalueren en te focussen op de vaardigheden en instrumenten die nodig zijn voor de toekomstige activiteiten.

4. Investering

De investering voor deelname aan het programma om interne opleider te worden bedraagt € 1.609, (inclusief accomodatie- en materiaalkosten) en excl. btw.