Individuele coaching

“De ware opvoeding bestaat hierin dat we het beste uit onszelf halen, welk boek kan beter zijn dan het boek van de menselijkheid ?” (Ghandi)

1. Doelstelling

De NOBCO hanteert de volgende korte omschrijving als definitie van coaching: “coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen” Deelname aan coaching is bij ons vrijwillig maar niet vrijblijvend. Om te zorgen dat de gekozen doelstellingen in lijn zijn met de functiedoelstellingen én om verankering te borgen in de dagelijkse praktijk vindt er altijd een intake en evaluatie plaats met de betrokken manager. Als de manager niet de aangewezen persoon hiervoor is kan er ook iemand anders worden gekozen.

2. Resultaten

Omdat de doelen zelfgekozen zijn kunnen deze zeer uiteenlopend zijn. Hierbij enkele voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk:

  • Balans werk-privé
  • Wat wil ik en welke volgende stappen horen hierbij?
  • Hoe breng ik ratio en emotie meer met elkaar in balans?
  • Balans bewaren tussen externe druk en interne motivatie
  • Meer in mijn kracht staan
  • In de zakelijke context op authentieke wijze zichtbaar worden
  • Resultaatgerichter werken door betere focus

Tijdens de intake wordt verder bepaald hoe deze resultaten concreet zichtbaar gaan worden in de dagelijkse praktijk van de coachee.

3. Programma

Een gemiddeld coaching traject start met een kennismakingsgesprek om te zien of er de juiste match is met de coach vanuit SpiritCoaching & Training. Hier worden nog geen kosten voor in rekening gebracht. Daarom wordt er ook naar gestreefd om twee coaches voor te stellen aan de coachee. Daarna vindt er een intake plaats, gevolgd door gemiddeld vijf sessies met een periode van een maand tussen de verschillende sessies. Het traject wordt afgerond met een evaluatie om te zien of doelstellingen zijn behaald en wat de doelstellingen voor de komende periode zijn en hoe deze gerealiseerd kunnen worden.

4. Investering

De gemiddelde investering voor een coaching traject bedraagt € 1.500,- (excl. accommodatie- en reiskosten en BTW).

Dit vonden enkele van onze ex-deelnemers van onze coachingstrajecten:

“De coaching heeft me bewust gemaakt van de oorzaken, verschillen en effecten door managen vanuit het hart (spirtueel leiderschap) en managen vanuit het hoofd (rationeel leiderschap). Het was een zeer warme , integere, professionele en inspirerende coaching.”
Ronald van ’t Hof (voormalig retail directeur ANWB, nu CEO women on Wings, India)
 
“De samenwerking met de coach is mij zeer goed bevallen. Een fantastisch warm persoon die op een erg prettige manier de juiste vragen stelt en zo tot de kern komt. Ik heb veel door de coaching geleerd wat ook echt tot verandering heeft geleid”.
Annemarieke de Vaan, formule manager Postnl e-Commerce
 
“De coach was een warme persoonlijkheid, een professional, een motivator, gedreven en tevens ook rust uitstralend maar ook onzeker, bovenal en vooral gewoon een geweldig MENS. Ik zie het als een voorrecht om een coachingstraject te mogen doorlopen, vooral omdat ik zelf als mens hierdoor gegroeid ben. Het heeft mij bewust gemaakt van mijzelf en de kracht die ik hierdoor krijg ervaar ik als ongelofelijk.”
Luc Plummen, Head of IAS, T-systems Nederland
 
“De coach is niet van de softe aanpak, op een respectvolle manier confronteerde hij mij met mijn valkuilen en vaste patronen waar ik me niet van bewust was. Ik heb geleerd duidelijker te zijn in aan te geven wat ik wil, kan en mag. Ik stel me minder ondergeschikt op en ben me veel bewuster van wie ik ben en waardoor ik gedreven wordt. Het was niet altijd makkelijk maar de coach geeft op een hele oprechte wijze ondersteuning zonder dat het emotioneel wordt. Ik heb er veel aan gehad en heb daar nog elke dag profijt van. Ik ben erdoor gegroeid!”
Ingrid Veltkamp, programmacoordinator  Stedelijke vernieuwing Gemeente Culemborg