In-Company training

1. Doelstelling

Al vele jaren organiseren wij programma’s die, bij organisaties als Postnl en Bugaboo, met regelmaat uitgevoerd worden met deelnemers die uit dezelfde organisatie komen. Het doel van deze In-Company trainingen is om deelnemers zowel op individueel niveau aan hun persoonlijke leerdoelen te laten werken als ook te borgen dat dit valt binnen de context van de betreffende organisatie. Bovendien heeft het bij regelmatige uitvoering ook een prijsvoordeel. Met In-company programma’s is geborgd dat het programma past binnen de cultuur van de organisatie, en bijdraagt aan de competenties die horen bij de verschillende functieprofielen van de deelnemers.

2. Resultaten

De resultaten zijn afhankelijk van het soort programma dat In-company wordt aangeboden, voor de resultaten daarvan verwijzen wij graag naar de andere programma’s. Voor In-company trajecten komen hier als extra resultaten bij:

  • Toename van het groepsgevoel door het doorleven van dezelfde ervaringen, hierdoor verloopt de samenwerking in de dagelijkse praktijk veel soepeler;
  • Borging makkelijker doordat er bijvoorbeeld tussentijds intervisiebijeenkomsten georganiseerd kunnen worden door deelnemers;
  • Uitvoering van training in overeenstemming brengen met competentie- en functieprofielen;
  • Bijdrage hoger management door onderdelen van het programma in te vullen;
  • Flexibelere planning.

3. Programma

Ook voor het programma geldt dat dit afhankelijk is van het soort programma waarvoor gekozen wordt, zie hiervoor de beschrijving van onze andere programma’s.

4. Investering

Graag adviseren wij u in een persoonlijk gesprek over de bijbehorende investering van de In-company varianten van de programma’s van SpiritCoaching & Training.