De koppeling naar de praktijk

1. Doelstelling

De koppeling naar de praktijk bestaat uit de intake & evaluatie, de praktijkopdrachten en het buddysysteem en is bedoeld om de directe (werk) omgeving te betrekken in de ontwikkeling van de betrokken deelnemer.

2. Resultaten

  • Aanscherpen van doelstellingen waardoor er concretere resultaten ontstaan;
  • Meer betrokkenheid en begrip van de directe werkomgeving waar vaak ook waardering voor deelnemer uitspreekt;
  • Hoger rendement van de trainings & coachingsresultaten, onder andere door meer alertheid in het dagelijks leven van de deelnemer.

3. Programma

De intake- en evaluatiegesprekken vinden voor en na deelname aan het programma plaats en nemen over het algemeen een uur per gesprek in beslag. Deze gesprekken vinden plaats in samenwerking met de leidinggevende of betrokken HR manager die zijn of haar input kan geven en op deze manier betrokken wordt bij het traject en uiteraard de begeleider(ster) vanuit SpiritCoaching & Training.

De praktijkopdrachten worden door de deelnemers uitgevoerd tijdens het doorlopen van het programma en hier wordt ook een praktijkbegeleider vanuit de organisatie voor aangewezen. We maken hierbij gebruik van standaard formats maar deze kunnen worden aangepast aan het leerthema van de betrokken deelnemers.

Bij de start van onze programma’s worden er buddy koppels samengesteld. Deze koppels helpen elkaar bij het opstellen van hun actieplannen en geven elkaar feedback op de voortgang hiervan. Ook bij individuele coaching wordt er tijdens de gesprekken bepaald wie de rol van buddy kan vervullen, dan is het dus niet iemand uit hetzelfde programma maar is het de leidinggevende of iemand anders uit de organisatie van de coachee.

4. Investering

De inzet van intake & evaluatie, praktijkopdrachten en buddy systemen zijn standaard onderdeel van onze programma’s en dus inbegrepen bij de investering voor deze programma’s.